Thông tin đặt phòng


Vui lòng thực hiện yêu cầu đặt phòng bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Điện thoại: 0263 817 877

Địa chỉ: 232/9 Phan Đình Phùng, Phường 2,
Đà Lạt, Lâm Đồng.

Email: hotel@dalathotel.vn