LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Điện thoại

Điện thoại 01: (0263) 817 877
Điện thoại 02: (084) 965 4788

Địa chỉ

Số 232/9 Phan Đình Phùng, Phường 2,
TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mail

Hotel@dalathotel.vn

Gửi mail liên hệ